READ ME! before read something in my blog.

ที่จริงมีหลายเรื่องอยากจะเล่าให้ฟัง แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟัง แล้วก็ทิ้งมันไว้สักพัก พอมีคนที่พอจะฟังเราได้ เราก็เริ่มอยากเล่ามั่ง ไม่เล่ามั่ง ทีนี้เนี่ย อะไรที่มันตกหล่นก็แอบเสียดาย บ้างบางเรื่องก็ลืมเล่าไป บางเรื่องที่ความทรงจำสะดุดมาสกิดเมื่อเจอสถานการณ์ตรงหน้าได้ก็รู้สึกยินดี

พอสักตอนนั้นสักตอน ได้เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาว่า “วันก่อนนั้นฉันทำอะไรมา

นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น

ถ้าหากฉันเล่าเรื่องอะไรในวันก่อนไม่ถูกใจ ก็อย่าว่าฉันเลย เพราะวันก่อนวันนั้น ฉันก็คิดไม่เหมือนตอนนี้

Spoil: There are old trips Story

เมื่อก่อนเคยคิดว่า “คนที่เปลี่ยนไป” คือคนไม่จริงใจ

แต่ตอนนี้รู้แล้วว่า ทุกคนต้องเปลี่ยนกันอยู่ตลอดไม่ต่างกับเวลา ไม่มีใครเหมือนเดิมหรอกที่จริงแล้ว

Meet more at facebook.com/ntk013

Meet more at Instagram.com/ntk013

Advertisements