วันก่อนไปนี่มา: เกาะชวา (บุโรพุทโธ – ปรัมบานัน)

ได้ไปเห็นสิ่งที่มองจากระยะไกลมาตั้งนาน หกเจ็ดวันนี้ได้ไปสัมผัสแล้ว พบว่า มองจากระยะไกลก็ไม่ได้แย่อะไร ความทรงจำหลังจากนี่ก็คงกลับไปซ่อนหลืบอยู่หลังพุ่มไม้อีกครั้ง รอวันตัดแต่งและกลับมาพบในมุมมองใหม่ๆ … More วันก่อนไปนี่มา: เกาะชวา (บุโรพุทโธ – ปรัมบานัน)